<img alt="" src="https://secure.intelligentdatawisdom.com/782514.png" style="display:none;">
Skip to content
video_thumb_2000x896

SEAGULL IN DE PRAKTIJK

Ondermijning tegengaan door alle activiteiten te registreren

 

Houd de belangrijkste locaties voortdurend in de gaten.

Seagull is gemaakt om te worden gebruikt op overzichtslocaties rondom waterwegen, zoals in havens, binnenwater, sluizen, bruggen, dijken en langs kusten. Op al deze locaties is het doel van Seagull om een volledig overzicht van het vaarverkeer te vergaren en daarmee ondermijning te bestrijden.

Havens
Seagull kan strategische posities in de haven bewaken waar het verkeer binnenkomt en uitvaart. Zo ontstaat een compleet overzicht van al het verkeer gedurende de dag en de nacht. 

Door GPS-kalibratie van de camera's kan de locatie en richting van elk schip worden bepaald, waardoor het verkeer met meerdere camera's kan worden gevolgd en unieke informatie in het logboek kan worden verzameld. Seagull helpt de tijd die exploitanten besteden aan registratie te verminderen en verbetert de veiligheid in de hele haven.

Kustlijnen en binnenwateren
Kustlijnen en binnenwateren zijn moeilijk te controleren vanwege de uitgestrekte en vaak afgelegen stukken land die ze omvatten. Door Seagull te gebruiken om strategisch geplaatste camera's op gevoelige locaties langs de kustlijnen en waterwegen te analyseren, kunnen deze locaties worden bewaakt zonder dat er voortdurend menselijke aandacht nodig is.

Seagull tegen ondermijning in havens en binnenwateren.

Door kalibratie van het gebied dat de kunstmatige intelligentie achter Seagull in de gaten houdt kunnen waarschuwingen worden afgestemd op de behoeften van de locatie. Het interessegebied kan bijvoorbeeld worden beperkt tot het water vlak langs de kustlijn of op afgelegen plekken langs waterwegen, waar vaartuigen kunnen proberen bepaalde voorwerpen of personen af te zetten of op te halen. De geanonimiseerde beelden die Seagull opslaat kunnen worden gebruikt voor verdere identificatie van schepen en kunnen indien nodig worden gedeeld met naburige havens of  handhavingsorganisaties die op zoek gaan naar de overtreders.

Het gebruik van Seagull om camerabeelden te analyseren die op strategische knooppunten, zoals sluizen zijn geplaatst, kan veel inzicht verschaffen in het totale verkeer dat die waterwegen passeert.

USE CASE: Samenwerking met de haven van Scheveningen

Lees hier het originele artikel.

Inzicht in het verkeer dat door havens vaart is essentiele informatie om ondermijning in het maritieme domein tegen te gaan. Havens beschikken meestal over systemen zoals AIS-ontvangers die met transponders uitgeruste vaartuigen kunnen volgen en radarinstallaties die grote schepen kunnen opmerken. Er is echter een groep schepen die niet door deze systemen wordt opgepikt. Bovendien worden niet alle havens 24 uur per dag geobserveerd. Uit onderzoek blijkt dat beveiligingsmedewerkers die langer dan 20 minuten naar beeldschermen kijken 95% van alle zichtbare activiteiten missen. Dit opent de deur voor diverse ongewenste activiteiten in kleine en grote internationale havens. BrainCreators bundelde haar krachten met de gemeente Den Haag en de haven van Scheveningen en lost dit probleem op met SEAGULL.

SEAGULL herkent automatisch vele scheepstypes, meet de snelheid van passerende schepen en registreert in- en uitvaartijden. Dankzij het overzichtelijke dashboard, krijgen operators een totaaloverzicht van activiteiten met detailweergave van scheepstypes, data, tijdstippen, vaarrichtingen en snelheden. Wanneer schepen de toegestane snelheid overschrijden of in de nacht passeren, alarmeert SEAGULL de beveiliging. Die kunnen onmiddellijk de situatie inschatten en eventueel, in het kader van de maritieme veiligheid, acteren. Gebruikers kunnen dankzij deze functie eenvoudig trends en analyses maken, zodat ze bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om afwijkende vaarbewegingen te detecteren. Tevens houdt SEAGULL automatisch een logboek bij, waar alle ontwikkelingen automatisch op worden bijgehouden en situaties kunnen worden geëvalueerd.

Een samenwerking met Scheveningen Haven en Bosch Energy & Building Solutions
SEAGULL is gebouwd door de domeinkennis en data van de Scheveningen Haven samen te voegen met de technologie van BrainCreators. Hierdoor is er een schaalbare digitale haveninspecteur gerealiseerd, die voldoet aan de eisen van iedere moderne haven. Bosch Energy & Building Solutions heeft de rol van ‘system integrator’ op zich genomen, waardoor er een totaaloplossing is ontwikkeld die geschikt is voor iedere haven en video management systeem. De gemeente Den Haag maakt als eerste gebruik van SEAGULL.

Hoe SEAGULL de veiligheid in de haven van Scheveningen waarborgt
Gemeente Den Haag vindt het belangrijk om meer zicht te krijgen in het vaarverkeer. Voorheen werd alleen de beroepsvaart geregistreerd en was er geen standaard systeem om het in- en uitkomende vaarverkeer te herkennen en te registreren, zoals dat wel bestaat bij de kentekenregistratie van auto’s. Er werd daarom besloten om een nieuw innovatief systeem te ontwikkelen. SEAGULL herkent en registreert automatisch het vaarverkeer in de haven middels een intelligent videosysteem dat werkt op basis van Artificial Intelligence (AI). De AI herkent het scheepstype en het systeem legt tegelijk ook de datum/tijd en vaarrichting vast. De medewerkers van het havenbedrijf houden in een dashboard het totaaloverzicht van alle activiteiten in de haven bij, waarbij de privacy van de havenbezoekers wordt gewaarborgd. Het systeem registreert geen persoonsgegevens en opvarenden komen niet zichtbaar in beeld.

 

Het gebruik van SEAGULL in de haven van Scheveningen
“De haven van Scheveningen ligt direct aan de Noordzee en centraal aan de Nederlandse kust, waardoor snel in- en uitvaren mogelijk is. Hierdoor is er altijd beweging in de haven en een constante stroom van inkomende en uitgaande schepen.” aldus Cees Duvekot, Port Authority en hoofd verkeerscentrale van de gemeente Den Haag. “Voorheen moesten onze operators alle schepen handmatig registreren. Er moest daarom een robuust systeem komen om beter zicht op onze haven te krijgen en met SEAGULL hebben we dit gerealiseerd. Dankzij SEAGULL zetten we een toekomstbestendige en innovatieve stap, waardoor we de in en uitvaart van alle soorten schepen kunnen waarnemen en registreren. Doordat het systeem ook vreemd vaargedrag automatisch kan detecteren worden bepaalde risico’s beter in kaart gebracht.”

“Scheveningen Haven is een unieke en multifunctionele plek. De haven ligt direct aan de Noordzee en verwelkomt zowel de beroepsvaart als de recreatievaart. Scheveningen Haven is ook een wijk waar mensen wonen, werken en recreëren. Daarom is het nu en in de toekomst belangrijk om de (maritieme) veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. Het gebruik van het registratiesysteem door medewerkers van het Havenbedrijf gaat hierbij helpen,” aldus Anne Mulder wethouder Scheveningen bij de gemeente Den Haag.

“Nederland is wereldwijd voorloper in het haven-maritieme domein. Om deze leidende positie ook in de toekomst vast te kunnen houden, is er op het vlak van digitalisering nog wel een flinke versnelling nodig. De inzet van Artificiële Intelligentie (AI) speelt daarbij een zeer belangrijke rol,” aldus Roos Janssen Product Manager van BrainCreators. “Wij zijn er dan ook trots op dat we samen met Scheveningen Haven en Bosch Energy & Building Solutions een oplossing hebben weten te realiseren, waarmee we een stap vooruit zetten om maritieme gebieden beter in de gaten te houden.”

Seagull registratiesysteem Scheveningen Den HaagSeagull aan het werk in de haven van Scheveningen - December 2022

Wat SEAGULL te bieden heeft

  • Software die camerabeelden analyseert en alle passerende schepen registreert, om zo continu het binnenkomen en verlaten van een aandachtsgebied in de gaten te houden.
  • Een tool die inzicht geeft in verkeerstrends over een langere periode.
  • Een tool die meer gedetailleerde informatie kan geven dan traditionele bewakingssystemen, door het herkennen van vaartuigtypes. 
  • Een tool die waarschuwingen op maat kan geven.

Hoe SEAGULL systemen aanvult

  • Het vult Video Management Systemen aan met gedetailleerde waarschuwingsinformatie.
  • Het vult havenbeheersystemen aan met geautomatiseerde registratie.
  • Een extra sensorinput ter aanvulling van havenbeheersystemen die werken op basis van AIS.
  • Een hulpmiddel dat traditionele bewakingssystemen aanvult met meer gedetailleerde informatie, door het herkennen van scheepstypen.