<img alt="" src="https://secure.intelligentdatawisdom.com/782514.png" style="display:none;">
Skip to content

Zie

alles.

SEAGULL Surveillance is slimme software voor de beveiliging van havens. Het detecteert en classificeert automatisch alle schepen en stuurt potentiële risico's in realtime door naar het beveiligingspersoneel, waardoor de snelst mogelijke reactie wordt gegarandeerd.

Uitdagingen in havenbeveiliging
Havens verwerken dagelijks ongeveer 90% van al het goederenverkeer. Ze staan daarmee centraal in de wereldwijde handel en transport en zijn van cruciaal belang voor het functioneren van de samenleving. Havens vereisen daarom intensieve beveiliging tegen een uitgebreid scala aan risico's van illegale activiteiten, zoals drugshandel, mensenhandel en illegale visserij tot ongeoorloofde toegang.

Seagull_port_security

Hoewel AIS- en radarsystemen onmisbaar zijn voor maritieme navigatie en bewaking, worden hun beperkingen bij het aanpakken van hedendaagse veiligheidsproblemen steeds duidelijker: ze kunnen simpelweg niet al het scheepsverkeer zien, en dat wordt uitgebuit door criminelen.


Wat meldkamers missen

Er is een ernstig probleem met menselijk toezicht: uit onderzoek blijkt dat de optimale concentratieperiode voor een surveillant tussen de 20 en 30 minuten ligt. Daarna neemt het vermogen om focus te behouden en afwijkingen te detecteren exponentieel af. Die afname van waakzaamheid heeft verstrekkende gevolgen.

Bovendien neemt het vermogen van operators om elk scherm effectief te monitoren verder af naarmate het aantal bewakingscamera's groeit. Hierdoor wordt het risico om kritieke gebeurtenissen geheel te missen nog groter.

Het is tijd om in te grijpen.

LEES: SOCIAAL-ECONOMISCHE IMPACT Criminele activiteiten in havens hebben aanzienlijke sociaal-economische gevolgen over de hele wereld. Deze gevolgen zijn breed en complex en hebben niet alleen invloed op de directe omgeving van de haven. Ook de wereldeconomie en ons sociale stelsel worden geraakt.

 • Economische kosten
  Criminele activiteiten zoals smokkel, diefstal en corruptie leiden tot inkomstenderving voor overheden door belastingontduiking en de kosten van gevolgen in de samenleving.
 • Beveiligings- en veiligheidsrisico's
  De georganiseerde misdaad vormt een directe bedreiging voor de veiligheid van havenarbeiders en lokale gemeenschappen. Ook draagt de handel in illegale wapens en drugs bij aan geweld en instabiliteit in regio’s over de hele wereld. 
 • Risico's voor de volksgezondheid
  Havens kunnen toegangspunten zijn voor de illegale handel in drugs en nagemaakte medicijnen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.
 • Impact op het milieu
  Illegale activiteiten zoals het dumpen van giftig afval en illegale visserij hebben directe gevolgen voor het milieu, wat leidt tot de achteruitgang van mariene ecosystemen. De biodiversiteit en het levensonderhoud van mensen die afhankelijk zijn van mariene hulpbronnen worden hierdoor ernstig aangetast.
 • Maatschappelijke impact en corruptie
  De georganiseerde misdaad en corruptie in havens ondermijnen de rechtsstaat, waardoor het vertrouwen van het publiek in instellingen wordt aangetast. Dit kan een destabiliserend effect hebben op samenlevingen, met bredere sociale en economische problemen als gevolg.
 • Impact op de mondiale handel en economie
  Criminele activiteiten ondermijnen de efficiëntie en betrouwbaarheid van de wereldwijde goederendistributie met destabilisatie van de mondiale handel en economie als gevolg.

SEAGULL Surveillance
helpt de gevolgen van criminele activiteiten in havens te bestrijden met slimme, verbeterde beveiligingsmaatregelen. De classificatiefunctie en het geautomatiseerde logboek kunnen de samenwerkingen tussen inlichtingendiensten helpen verbeteren.

Geautomatiseerde surveillance.

SEAGULL Surveillance elimineert menselijke fouten door 24/7 automatisch al het scheepsverkeer in camerabeelden te detecteren en te classificeren. De ingewonnen, gedetailleerde visuele informatie wordt opgeslagen in een logboek. SEAGULL Surveillance legt hiermee de basis voor een revolutionaire fase in maritieme beveiliging. Onze software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie zodat niets onopgemerkt blijft. SEAGULL ‘knippert niet met de ogen’.

 • 24/7 geautomatiseerde bewaking van de meest kritieke gebieden, zoals in- en uitgangen.
 • Complementeert dataverzameling door AIS- en radar systemen, zoals de detectie van kleinere schepen en bootjes met visuele ondersteuning.
 • Waarschuwt direct voor specifieke situaties (variabele settings) zodra deze zich voordoen, waardoor sneller op incidenten gereageerd kan worden.
 • Registreert automatisch alle verzamelde gegevens in een logboek met rapportagemogelijkheden.
 • Maakt het mogelijk om het aantal camera's voor toezicht uit te breiden zonder personeelsuitbreiding.
control_room

Seagull in actie

De haven van Scheveningen

“Voorheen moesten onze operators alle schepen handmatig in een logboek zetten. We hadden daarom een robuust systeem nodig om onze haven te monitoren, en met SEAGULL hebben we dit bereikt. Dankzij SEAGULL zetten we een toekomstbestendige en innovatieve stap, waardoor we het verkeer van alle soorten schepen efficiënter kunnen observeren en registreren, kosten kunnen besparen en risico’s beter kunnen identificeren.” 

Cees Duvekot, Port Authority and head of Traffic, (Rijks) Havenmeester Den Haag.

Scheveningen_haven_01
Scheveningen_haven_02

Een slimme
investering.

 

Door SEAGULL te integreren kunt u tevens aanzienlijk kosten besparen:

 • Minder stilstand
  De realtime waarschuwingsfunctie van SEAGULL verkort de tijd die nodig is om op incidenten te reageren dramatisch. Snellere respons kan leiden tot een snellere oplossing waarmee het stilleggen van activiteiten tot een minimum wordt beperkt.
 • Minder bezetting in de meldkamer 
  Er is minder beveiligingspersoneel nodig voor het continu monitoren van activiteiten.
 • Optimale inzet van het beveiligingsteam
  Beveiligingsmedewerkers kunnen nu worden ingezet om meer hoogwaardige taken uit te voeren en zelf te reageren op incidenten.
 • Goedkoper opschalen
  Surveilleer geautomatiseerd meer gebieden met extra camera’s zonder een proportionele toename van het bewakingspersoneel in meldkamers.

SEAGULL Surveillance is een slimme investering die aanzienlijke kostenbesparingen oplevert door lagere arbeidskosten, verbeterde operationele efficiëntie en preventieve beveiligingsmaatregelen. De software kan gemakkelijk meegroeien met de toename van surveillance-inspanningen, wat financiële voordelen op de lange termijn oplevert en bijdraagt aan een veiligere, efficiëntere operationele omgeving..

Snel en eenvoudig aan de slag met SEAGULL.

 

 • Aantal camera's
  Om te bepalen hoeveel camera verbindingen met SEAGULL nodig zijn, identificeren we de locaties waar SEAGULL Surveillance de dekking kan verbeteren.

 • Evaluatie van de infrastructuur
  Vervolgens evalueren we de bestaande infrastructuur voor de integratie met SEAGULL Surveillance, inclusief netwerkmogelijkheden en eventueel cameraplaatsing.

 • Verbinden en kalibreren 
  Zodra de benodigde hardware aanwezig is, kan SEAGULL eenvoudig worden geactiveerd door de RTSP-stream van de camera in het systeem in te voeren. Na het kalibreren en het op de kaart plaatsen van de camera's, is SEAGULL Surveillance klaar voor gebruik. 

 • Surveilleren en samenwerken
  Vervolgens kunt u SEAGULL Surveillance integreren met bestaande beveiligingsprotocollen en -systemen zodat gegevens kunnen worden gedeeld.
seagull_security

Activeer SEAGULL op
uw bestaande camera's.

Vanaf
499 p/m

Vertrouwd door:

Port of Rotterdam
Scheveningen Haven