Skip to content
Seagull Surveillance Hero Video

Zie wat wordt gemist

Maak ondermijning zichtbaar met automatische detectie van alle activiteiten op en rond het water

 

 

Waterwegen zijn kwetsbaar voor criminaliteit

Havens en waterwegen zijn vaak kritieke in- en uitgangen voor goederen en mensen, waardoor zij kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Schepen kunnen vaak ongezien in- en uitvaren wanneer er geen permanent toezicht is. Vooral pleziervaartuigen worden gebruikt voor diefstal, smokkel en illegale immigratie. Bovendien maakt een gebrek aan registratie hen tot een ideaal doelwit voor illegale activiteiten.

Criminelen ontwijken de beveiliging door:

 • AIS uitschakelen
  Een gat in de gegevensverzameling creëren om de registratie inconsistent te maken
 • Verandering van uiterlijk
  Naam, ID of kleur van het vaartuig wijzigen
 • In de nacht binnenkomen of uitgaan
  Misbruik maken van de beveiligingstijd om ongemerkt binnen en buiten te komen
 • Ongebruikelijke routes nemen
  Onbewaakte gebieden benutten
HubSpot Video

SEAGULL toont het grote geheel

Onafhankelijke geautomatiseerde registratie van alle bewegingen op en rond het water

BEWAKING VAN KRITIEKE GEBIEDEN
SEAGULL instellen om toezicht te houden op entry's, exits, kustlijnen en sluizen

AANGEPASTE ALARMINSTELLING
Verdachte activiteiten definiëren en bij incidenten alarm slaan

BRUIKBARE INZICHTEN
Alle activiteiten beoordelen en gegevens gebruiken om verbinding te maken met beveiligingssystemen en autoriteiten

Voorheen moesten onze operators alle schepen handmatig registreren. Er moest daarom een robuust systeem komen om beter zicht op onze haven te krijgen en met SEAGULL hebben we dit gerealiseerd. Dankzij SEAGULL zetten we een toekomstbestendige en innovatieve stap, waardoor we de in en uitvaart van alle soorten schepen kunnen waarnemen en registreren. Doordat het systeem ook vreemd vaargedrag automatisch kan detecteren worden bepaalde risico’s beter in kaart gebracht.”

Cees Duvekot Hoofd Havenbedrijf en Verkeer, Havenmeester van Den Haag, Nederland

Start Nu

met een maandabonnement
Dag en nacht automatisch toezicht
Werkt met bestaande cameras
Automatische herkenning van scheepstypen
Inzichtelijk dashboard
Snelheidsmeting
Instelbare alarmeringen
Rapportages
Geanonimiseerde gegevensopslag

Mis nooit meer een verdachte beweging!

HubSpot Video
Seagull toezicht op het water

Wij maken het eenvoudig

SEAGULL is een softwareproduct in de cloud. Installatie en bediening zijn super intuïtief. 

1
Kies bestaande of installeer nieuwe camera's SEAGULL werkt met elke geïnstalleerde camera die vanuit een verhoogde positie een gebied onder een diagonale hoek overziet.
2
Vul het IP-adres van de camera's in Open het configuratiescherm van Seagull en maak verbinding met uw camera('s) door hun IP-adres(sen) in te voeren.
3
Bepaal uw interessegebieden Sleep een kader over het gebied dat u wilt bewaken, zoals een gebied op het water of een interessante kustlijn.
4
Waarschuwingen voor verdachte handelingen definiëren Snelheidslimieten of tijdvensters per vaartuigtype instellen om waarschuwingen te ontvangen wanneer zich incidenten voordoen.
 
Dat is alles wat u moet doen voordat SEAGULL de door u geselecteerde gebieden begint te bewaken.